ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะศิลปศาสตร์ (วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 )

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: