ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตรัง

ประจำปีการศึกษา: