ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันเสาร์ที่ 24 พฤษจิกายน 2561)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: