ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 24 เมษายน 2564

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: