ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะศิลปศาสตร์ (วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: