ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีการศึกษา: