ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: