ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 การทดสอบมอดูลที่ 2 (Key Applications) และมอดูลที่ 3 (Living Online)

     การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications) และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online) 

เอกสารแนบไฟล์: 
AttachmentSize
PDF icon รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว88.35 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี32.34 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง80.62 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (ทุ่งใหญ่)82.59 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร83.92 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์71.86 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (ไสใหญ่)91.38 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ134.6 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี97.6 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ85.5 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์89.86 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์101.13 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์158.29 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ153.04 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี104.59 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ33.25 KB