ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: