ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะศิลปศาสตร์ (วันที่ 2,7 ตุลาคม 2563 )

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: