ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะศิลปศาสตร์ (วันพุธที่ 7 เมษายน 2564)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: