ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะบริหารธุรกิจ (วันที่ 22 -23 มีนาคม 2564 )

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: