ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ (วันที่ 25,26,27,30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1,2,3 ธันวาคม 2563)

ประจำปีการศึกษา: