ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะบริหารธุรกิจ (วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: