ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะบริหารธุรกิจ (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: