ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 17 พ.ย 2565


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 
ประจำปีการศึกษา: