ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์ฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 18 พ.ย 2565


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

 
ประจำปีการศึกษา: