ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 19 ตุลาคม 2562)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: