ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะศิลปศาสตร์ (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: