ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 23, 24 พฤศจิกายน 2563 )

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: