ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะเกษตรศาสตร์) พื้นที่ทุ่งใหญ่


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะเกษตรศาสตร์)พื้นที่ทุ่งใหญ่

 
ประจำปีการศึกษา: