ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะเทคโนโลยีการจัดการ) 25 พ.ย 2565


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 (คณะเทคโนโลยีการจัดการ)