ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะบริหารธุรกิจ (วันที่ 24,28 สิงหาคม 2563)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: