ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศออนไลน์ Exam From Home (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564 เดือนเมษายน)

 

นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทดสอบการเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม ตอนสอบครั้งแรก
ได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.certiport.com/

 


รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ Exam From Home (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564)


ประกาศรายชื่อผู้สิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 2564) รายชื่อเพิ่มเติม

 
ประจำปีการศึกษา: