ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วันพุธที่ 30 กันยายน 2563)

เอกสารแนบไฟล์: 
ประจำปีการศึกษา: